Bel Zone3: +31204627710   E-mail Zone3: info@zone3.nl

Zone3 op Facebook   Zone3 op Linkedin   Zone3 op YouTube

    Z3-Driemaal-Zekerheid

Het initiatief en de rol van MAS, Zone3 en Z3

Het dienstverleningsbedrijf MAS heeft zich de afgelopen jaren naast de reguliere dienstverlening steeds bewogen op het vlak van maatschappelijke participatie. Dat geldt ook voor Zone3 toen het nog een afzonderlijke stichting los van MAS was. Inmiddels is MAS gaan samenwerken met stichting Zone3, die nu onder dezelfde directie ressorteert. Dit betekent dat de beide organisaties veel ervaring hebben opgedaan met het activeren van de beoogde doelgroep. Op basis van deze ervaring weten de directie en de samenwerkingspartners nu wat er moet gebeuren om deze te activeren en succesvol te maken. Daarom wordt gewerkt aan het onderliggende programma om op grotere schaal successen te boeken. De uitvoering van dit plan en het Praktijk Oriëntatie Centrum worden ondergebracht bij een daarvoor toe te voegen onderdeel van Zone3, wij noemen dit Z3 Praktijk Oriëntatiecentrum.

Z3 staat voor drie maal zekerheid: leren, werken en wonen

De reden dat ook wonen genoemd wordt, is omdat wij proberen in samenspraak met woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties een oplossing te realiseren voor de woonproblemen van de jongeren als pilot. Deze jongeren wonen heel lang thuis samen met een broer of een zus en zijn niet in staat om zelfstandige woonruimte te vinden. Wij proberen met onze partners daar een duurzame oplossing voor te vinden. Dit onderstreept de beoogde zelfstandigheid van onze doelgroep en vergroot de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen en zelfredzaamheid te realiseren. Zone3 (en daarmee ook het onderdeel Z3) is een stichting met een Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en heeft een eigen (onbezoldigd) bestuur. Deze status wordt in 2021 toegekend omdat de stichting zich (nagenoeg) geheel inzet voor het algemeen belang. Dit creëert de mogelijkheid om binnen de wettelijke kaders het onderliggende plan met nieuwe aanpak in deze omgeving toe te passen. Verder is van belang dat Zone3 (en daarmee Z3) gecertificeerd is voor Blik op Werk. Sinds februari 2021 zijn wij ook in het bezit van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) certificering Trede 3.

Doelstelling Z3

Z3 biedt een (re)activeringsprogramma in een kleinschalige uitdagende leeromgeving. Z3 opent een Praktijk Oriëntatie Centrum voor jongeren die aan de kant staan en nog geen startkwalificatie (diploma’s) hebben en voor herintreders en statushouders. In dit centrum oriënteren zij zich en worden ze opgeleid om daadwerkelijk deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het Praktijk Oriëntatie Centrum is specifiek toegespitst op de doelgroep. Daarom zijn sociale en maatschappelijke competenties onderdeel van het traject. De jongeren worden opgeleid tot een diploma en een vaste baan, daarna wordt gekeken met de partners naar de mogelijkheden tot een zelfstandige woning. De door Z3 gestelde doelen kunnen wij alleen realiseren met onze partners van het Hybride Platform, conform de afspraken die daarmee zijn gemaakt.

Visie Z3

De visie van Z3 is dat jonge mensen die geen diploma’s hebben en aan de kant van de samenleving staan een zelfstandig bestaan moeten kunnen opbouwen en hun talenten moeten kunnen ontwikkelen en zelfredzaam zijn. De participatiewet heeft in de afgelopen tijd niet tot alle beoogde resultaten geleid en er is een andere aanpak nodig die gebaseerd is op individueel maatwerk. Z3 gaat deze uitdaging aan. Met deze aanpak wordt de stad Amsterdam verrijkt met de eigen capaciteiten en deskundigheid van de beoogde doelgroep. Dit is een maatschappelijke investering.

Missie

De missie van Z3 is het realiseren van de daadwerkelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, als het gaat om jongeren en jong- volwassenen die nu aan de kant van de samenleving staan. Met het drie maal zekerheidsprincipe van Z3: leren, werken, wonen, wordt inhoud en gestalte gegeven aan de missie

    De Verrijking + MDT

De reeds gestarte jongerenprojecten:

De Verrijking

Jongeren aan het werk voor hun toekomst

De Verrijking is een MDT project dat wij in samenwerking met Young Amsterdam en Buis Advies gaan realiseren. Dat betekend dat wij de komende 2 jaar 150 jongeren 4 maanden lang gedurende 16 uur per week gaan begeleiden om hun toekomstperspectief te vergroten.

Ben je geïnteresseerd meld je dan aan: info@deverrijking.eu of bezoek de website: www.deverrijking.eu

 

Jongerenproject Nieuw West COVID 19

Wij zijn gestart met een project met een toekomstperspectief voor 20 jongeren vanuit NieuwWest. De jongeren worden getraind conform de richtlijnen van de GGD en daarna gaan zij op pad met 2 coaches om in gesprek te gaan met de mensen op straat. Ze gaan ook met de ondernemers in gesprek over het belang om je aan de COVID-19 regels te houden. Na het afronden van dit project kunnen de jongeren gelijk doorstromen naar het MDT project De Verrijking of naar Z3. Met als einddoel een baan of een vervolgopleiding. info@zone3.nl

CoProoVID Project

    CoProoVID Project

 

Het perspectief project voor de jongeren Covid-19 is al gestart op 9 april en loopt conform het schema.

De jongeren lopen wekelijks in winkelcentra en komen in contact met ondernemers.

Ze worden wekelijks voordat ze naar buiten gaan getraind door een jobcoach op gedrag en het analyseren op straat en ook hoe om te gaan met elkaar en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen.

De jongeren zijn blij dat ze op vrijdag naar buiten gaan en leren veel van hun coaches.

    COprooVID flyer A5 300

    COprooVID

 

Mocht je geïnteresseerd zijn, meld je dan aan voor één van deze projecten:

Z3 Junior educatie

Z3 Oriëntatie Centrum

De Verrijking

COProoVID

dhr  /  mevr

    footer-logo-pkvw        footer-logo-blik-op-werk        footer-logo-sna        footer-logo-pso
MAS Zone3 is winnaar van de prijs 'Het beste PKVW-bedrijf met personeel'

Zone3
werken aan leefbaarheid
Overschiestraat 176
1062 XK Amsterdam
020 - 4627710
info@zone3.nl

Zone3 op Facebook   Zone3 op Linkedin   Zone3 op YouTube

Alg leveringsvoorwaarden Zone3 (2018)
 
route

Zone3 helpt bedrijven, stichtingen en woningcorporaties in Amsterdam en omgeving met ondersteunende diensten als huismeesters, schoonmaak- en onderhoudsteams, buurtvoorlichters en inbraakpreventie.

Daarnaast bieden we leerwerktrajecten voor mensen die moeite hebben om een baan te vinden. Want iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.